Orlina Martinov

Orlina Martinov

Leśna kolęda

Hej, kolęda! Niech się niesie! Niechże hula, hej, po oszronionym lesie...

„Leśna kolęda”

Słyszysz lodowych dzwoneczków dźwięk?
A kolędników wesoły śpiew?
Hej, kolęda!
Niech się niesie!
Niechże hula,
hej, po oszronionym lesie…
Gwiazdy tańcują na tafli lodowej.
Sowy, puchacze niczym puszczy flety,
skrzypi na mrozie szept kory dębowej.
Hej, kolęda, hej!
Mroźne trójkąty szemrzą równą miarą…
A wiatr zawodzi melodią prastarą…
Hej, kolęda, hej!

[Orlina]

Podziel się

Facebook
zanurz się w innych pieśniach